Gavi: Hiện tại và tương lai của La Roja


Chỉ cần một trận đấu cho đội tuyển quốc gia, và cũng là trận đấu đầu tiên cho Tây Ban Nha, Gavi đã thể hiện tiềm năng to lớn của mình.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *