Hành động theo quy định đối với Xổ số của Liên minh Châu Âu

Thời gian đọc: 2 phút

Ủy ban cờ bạc Vương quốc Anh (UKGC) đã thông báo rằng họ sẽ thực hiện các thay đổi đối với cách thức quản lý các sản phẩm cờ bạc kỹ thuật số sáng tạo.

Thông báo sau khi xuất bản Bản đánh giá độc lập về Quy chế của BetIndex Limited. Đánh giá nhấn mạnh các lĩnh vực mà cách tiếp cận của cả Ủy ban và Cơ quan quản lý tài chính (FCA) có thể được cải thiện.

Andrew Rhodes, Giám đốc điều hành của UKGC, cho biết: “Không có lời giải thích nào về những gì đã xảy ra với Football Index sẽ làm mất đi sự tổn thương và tức giận chính đáng mà khách hàng của họ đang trải qua khi mất đi, trong một số trường hợp, số tiền thay đổi cuộc đời khi công ty cờ bạc sụp đổ .

“Chúng tôi chấp nhận và đồng ý rằng lẽ ra chúng tôi nên vạch ra một ranh giới cho những nỗ lực của mình sớm hơn, nhưng điều này không có nghĩa là những khách hàng đó sẽ không bị mất tiền trong trường hợp công ty BetIndex sụp đổ. Trong suốt trường hợp này, chúng tôi tìm kiếm kết quả tốt nhất cho người tiêu dùng trong phạm vi quyền hạn quản lý của chúng tôi.

“Đánh giá cung cấp một số khuyến nghị hữu ích về cách cả hai cơ quan quản lý có thể làm việc cùng nhau tốt hơn và cách tiếp cận quản lý của chúng tôi xử lý các sản phẩm mới.”

Ông tiếp tục: “Trong những năm gần đây, chúng tôi đã thấy sự gia tăng về mức độ phức tạp của các mô hình kinh doanh và dịch vụ sản phẩm. Ranh giới giữa cờ bạc là gì và các loại sản phẩm khác, chẳng hạn như dịch vụ tài chính hoặc trò chơi máy tính, ngày càng trở nên mờ nhạt và không còn phù hợp với các định nghĩa hiện hành về cờ bạc.

“Chúng tôi đã thực hiện một số khuyến nghị trong báo cáo. Điều này đã bao gồm một cách rõ ràng hơn việc bao gồm các sản phẩm mới là một trong những yếu tố mà chúng tôi coi là một phần trong quá trình đánh giá rủi ro của một công ty cờ bạc. Chúng tôi cũng đã củng cố hơn nữa Biên bản ghi nhớ mà chúng tôi có với FCA để các vấn đề làm mờ ranh giới giữa dịch vụ tài chính và cờ bạc được leo thang và xử lý nhanh chóng hơn.

“Các hành động của chúng tôi luôn tập trung vào việc cố gắng bảo vệ người tiêu dùng trong khi chúng tôi tìm cách đưa nhà điều hành tuân thủ các quy định. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những khách hàng đó sẽ không bị mất tiền trong trường hợp công ty BetIndex sụp đổ. ”

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *