GLI bổ nhiệm Alberto Ruiz-Ocaña làm Giám đốc Phát triển Kinh doanh Mới cho EMEA

Thời gian đọc: 2 phút

Một nghiên cứu mới cho thấy 10 Quốc gia Thành viên Liên minh Châu Âu đã đạt được tiến bộ trong việc tăng cường các quy tắc bảo vệ người tiêu dùng đối với cờ bạc trực tuyến kể từ năm 2018, mặc dù sự phân tán đáng kể và lỗ hổng trong cách thực hiện các quy tắc này vẫn còn.

Nghiên cứu do Thành phố, Đại học London (CUL) công bố, đã xem xét các khía cạnh cụ thể của các quy tắc bảo vệ người tiêu dùng ở các Quốc gia Thành viên Liên minh Châu Âu, bao gồm biết các yêu cầu của khách hàng, bảo vệ trẻ vị thành niên, hỗ trợ điều trị và cờ bạc an toàn hơn, đồng thời đánh giá xem các quy tắc này đang trở nên tương tự hay không.

Nghiên cứu của CUL kết luận rằng mặc dù hầu hết các Quốc gia Thành viên đã áp dụng các cách tiếp cận tương tự để bảo vệ người tiêu dùng, nhưng có sự khác biệt đáng kể về cách các quy tắc quốc gia được thiết kế hoặc thực hiện và ở một số Quốc gia Thành viên còn thiếu các quy tắc bảo vệ người tiêu dùng cụ thể đối với cờ bạc trực tuyến. Ví dụ: nghiên cứu phát hiện ra rằng trong khi 16 Quốc gia Thành viên đã thiết lập cơ quan đăng ký tự loại trừ quốc gia cho cờ bạc trực tuyến, cách người chơi đánh bạc được thêm vào các sổ đăng ký này và thời gian tự loại trừ của họ thay đổi đáng kể và không phải tất cả các Quốc gia Thành viên này đều có quy định cấm gửi quảng cáo cờ bạc cho những người tự loại trừ.

Nghiên cứu này là bản cập nhật cho một nghiên cứu trước đó đã được CUL công bố vào năm 2018. Cả hai nghiên cứu đều do Hiệp hội Cá cược và Trò chơi Châu Âu (EGBA) ủy quyền với mục đích đóng góp vào kiến ​​thức nghiên cứu về các quy định cờ bạc an toàn hơn tồn tại ở Liên minh Châu Âu và nâng cao nhận thức về mức độ bảo vệ người tiêu dùng được cung cấp cho công dân Liên minh Châu Âu đối với cờ bạc trực tuyến.

Maarten Haijer, Tổng thư ký EGBA, cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh những tiến bộ đạt được trong việc tăng cường các quy tắc bảo vệ người tiêu dùng ở các nước thành viên EU. Trong một số lĩnh vực, các nguyên tắc quản lý đang hội tụ, nhưng ngày càng có sự phân tán trong cách thực hiện các quy tắc và điều này tạo ra một bản đồ tuân thủ và thực thi phức tạp cho các cơ quan quản lý và điều hành cờ bạc của Châu Âu, đồng thời rõ ràng cũng không mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Một khung pháp lý được tiêu chuẩn hóa hơn chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho tất cả. Mặc dù các quy định và việc thực thi là cực kỳ quan trọng, nhưng nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng có thể làm nhiều hơn nữa để tăng cường các biện pháp phòng ngừa và đảm bảo rằng những người bị ảnh hưởng bởi tác hại được chỉ dẫn đến các đường dây trợ giúp và trung tâm điều trị có liên quan. ”

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *