GambleAware giới thiệu lại Trung tâm giáo dục cờ bạc Scotland do Fast Forward cung cấp

Thời gian đọc: 2 phút

GambleAware đã ủy quyền lại Trung tâm giáo dục cờ bạc Scotland trong ba năm nữa kể từ ngày 1NS Tháng 11 năm 2021. Hub đã được tổ chức từ thiện Fast Forward của Scotland phân phối kể từ năm 2018.

Trung tâm giáo dục cờ bạc Scotland, được tài trợ bởi GambleAware, làm việc với những người trẻ tuổi và những người trưởng thành trong cuộc sống của họ, để nâng cao nhận thức về tác hại của cờ bạc và đảm bảo rằng những người làm việc với thanh niên và gia đình tin tưởng vào khả năng của họ để đưa ra lời khuyên giảm thiểu tác hại và biển chỉ dẫn những ai có nhu cầu để được tư vấn và hỗ trợ.

Sứ mệnh của Trung tâm sẽ vẫn là đảm bảo tất cả trẻ em, thanh niên và gia đình ở Scotland được tiếp cận với các cơ hội và tài nguyên giáo dục và phòng chống cờ bạc. Các cải tiến đối với cấu trúc hiện tại của chương trình sẽ được thực hiện, để đảm bảo các đối tác, các nhà thực hành và các nhà hoạch định chính sách vẫn tham gia vào vấn đề này.

Đến nay, Trung tâm đã đào tạo nhân viên từ hơn 550 tổ chức khác nhau trên tất cả 32 cơ quan chính quyền địa phương ở Scotland, bao gồm các trường học, cao đẳng, đại học, công tác thanh niên và dịch vụ gia đình.

Kể từ khi thành lập, Trung tâm và nhà cung cấp đánh giá bên ngoài, đã xác định các lĩnh vực tiềm năng để cải thiện trong mô hình đào tạo cờ bạc hiện có. Dựa trên những thông tin chi tiết này, cấu trúc được cập nhật cho chương trình sẽ cung cấp một cách tiếp cận phù hợp hơn để phòng chống cờ bạc và đào tạo giáo dục cho các chuyên gia và học viên. Với việc tăng cường sử dụng các nguồn lực và đào tạo hiện có, các hoạt động hỗ trợ và nâng cao nhận thức về tác hại cờ bạc dành cho trẻ em, thanh niên và gia đình trên khắp Scotland sẽ được cải thiện.

Ngoài ra, vào năm 2019, Trung tâm giáo dục cờ bạc Scotland đã thành lập Mạng lưới giáo dục cờ bạc Scotland (SGEN) để tập hợp các cá nhân từ nhiều cơ sở khác nhau với mục đích chia sẻ các phương pháp hay nhất, cung cấp hỗ trợ và giúp thiết lập, duy trì và cải thiện giáo dục cờ bạc và cung cấp phòng ngừa trên khắp Scotland. Trung tâm sẽ tiếp tục tạo điều kiện và mở rộng phạm vi hoạt động của SGEN, giới thiệu việc đăng cai tổ chức hội nghị quốc gia vào năm 2022.

Trung tâm Giáo dục Scotland sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thành lập Trung tâm Giáo dục Tiếng Anh và Trung tâm Giáo dục Tiếng Wales, các dự án sẽ sớm được GambleAware ủy quyền để giúp ngăn chặn tác hại của cờ bạc trong giới trẻ ở cả hai quốc gia.

Tiến sĩ Jane Rigbye, Giám đốc Phòng chống tại GambleAware nói: “Fast Forward đã chứng tỏ giá trị của mình như một đối tác quan trọng để ngăn chặn tác hại của cờ bạc trong giới trẻ ở Scotland. Với sự thành công của công việc đã được thực hiện, tính liên tục là rất quan trọng.

“Trung tâm Giáo dục Scotland đã tương tác với những người trẻ tuổi, phụ huynh, cộng đồng và nhân viên thanh niên theo cách có tác động và sáng tạo để cung cấp các dự án độc đáo trong những năm qua.

“Chúng tôi rất vui mừng được hỗ trợ họ hơn nữa trong công tác phòng ngừa và giáo dục và mong muốn công bố bản đánh giá độc lập về dự án cho công việc của họ vào năm 2022.”

Allie Cherry-Byrnes, Giám đốc điều hành của Fast Forward nói: “Công việc của Fast Forward hỗ trợ những người trẻ tuổi đưa ra những lựa chọn sáng suốt về các hành vi chấp nhận rủi ro, hướng tới các kết quả tích cực về sức khỏe lâu dài.

“Cờ bạc đã trở nên bình thường trong cộng đồng của chúng tôi, với nhiều người trẻ bị ảnh hưởng bởi cờ bạc của chính họ, hoặc bởi việc đánh bạc của cha mẹ, người chăm sóc hoặc thành viên trong gia đình.

“Khoản tài trợ mới từ GambleAware có nghĩa là Trung tâm Giáo dục Cờ bạc Scotland sẽ tiếp tục làm việc với những người trẻ tuổi, phụ huynh và các nhà giáo dục để nâng cao nhận thức về tác hại của cờ bạc và đảm bảo có thể tiếp cận hỗ trợ nếu họ cần.”

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *