Betkwiff gia hạn giấy phép Isle of Man B2C

Thời gian đọc: <1 phút

Ủy ban cờ bạc Vương quốc Anh (UKGC) đã tiến hành một cuộc tham vấn tìm kiếm phản hồi về các thủ tục chính sách cấp phép, tuân thủ và thực thi của mình.

Mở đến ngày 9 tháng 2, cuộc tham vấn nhằm mục đích xây dựng “Tuyên bố về các nguyên tắc” của UKGC đã thiết lập các chính sách quản lý liên quan đến – đánh giá rủi ro, cấp phép điều hành và nhân sự chủ chốt, thực hiện các hoạt động tuân thủ và thực thi pháp luật / hình sự.

Cần có phản hồi để UKGC đánh giá các nguyên tắc của mình, đảm bảo rằng các chính sách là minh bạch và cập nhật cho các nhà khai thác được cấp phép và các bên liên quan rộng lớn hơn.

Các chính sách của Vương quốc Anh về cấp phép, tuân thủ và thực thi đã được sửa đổi lần cuối vào năm 2017. Trong quá trình tìm cách cập nhật khuôn khổ hiện có, Ủy ban chỉ ra bốn lĩnh vực mà Ủy ban yêu cầu hướng dẫn.

Có ý nghĩa quan trọng, cuộc tham vấn tìm kiếm phản hồi về cách Ủy ban nên thiết lập quan điểm của mình đối với “các sản phẩm dường như yêu cầu quy định kép” – mối quan tâm hàng đầu của cơ quan quản lý sau những chỉ trích rộng rãi về ứng dụng cấp phép liên quan đến Chỉ số bóng đá.

“Kết quả ưu tiên của chúng tôi là điều này được giải quyết thông qua thay đổi về luật, nhưng điều này khó có thể xảy ra trước khi Đạo luật cờ bạc được ký kết. Trong trường hợp không có sự thay đổi, chúng tôi đề xuất rằng chúng tôi nên đưa ra quan điểm chính sách rõ ràng về cách chúng tôi dự định đối phó với những sản phẩm này, ”bản tóm tắt của cuộc tham vấn viết.

Ủy ban yêu cầu hướng dẫn thêm về việc làm rõ các yêu cầu và sự thẩm định của nhân sự được cho là phù hợp để mang giấy phép hoạt động cho cờ bạc ở Vương quốc Anh.

Những thay đổi được đề xuất về cấp phép và thực thi sẽ nhằm mục đích được kết hợp trong cách tiếp cận mới của Ủy ban và sẽ được thí điểm trong khoảng thời gian 12 tháng.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *