CASINO NẠP ĐẦU THƯỞNG 20%

NẠP ĐẦU CASINO

LIVE CASINO CÙNG DEALER XINH DEP

Khuyến mãi độc quyền tại DT98:

KHUYẾN MÃI 20% cho các đơn nạp chơi casino online tại DT98

TIỀN NẠP TỐI THIỂU

500,000 ₫

THƯỞNG TỐI ĐA

4,000.000 ₫

Vi dụ:

Tiên nạp: 500,000 ₫

– Tiền thưởng: 500,000 x 20% = 100,000 ₫

– Cược hiệu lực:

(500,000 + 100,000) x 12 = 7,200.000 d

Lưu ý:

Tiền nạp: 30,000.000 ₫

– Tiền thưởng: 30,000.000 x 20% = 6,000.000₫

(Thưởng tối đa 4,000.000 ₫)

– Cược hiệu lực:

(30,000.000 + 4,000.000) x 12 = 408,000.000 ₫

– số lần tham gia: 1 lần duy nhất (lần nạp đầu)

– Cách thức tham gia: nhấn áp dụng

DT98 áp dụng cho thành viên.

                             Đăng ký ngay

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *